ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


5ο Εθνικό Συνέδριο ΕΕΔΥΠ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ»

ΞΑΝΘΗ, 6-9 Απριλίου 2005

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επιστολή Οργανωτικής Επιτροπής
Ανακοίνωση Συνεδρίου
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Χρήσιμες Οδηγίες: Ξενοδοχεία, Πρόσβαση κλπ

                             Δρομολόγια Λεωφορείων