ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ από την 1η Ιανουαρίου θα κάνει αύξηση των τιμολογίων της κατά 4,8%, ποσοστό που αντιστοιχεί στο ύψος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το δεύτερο εξάμηνο του 2000 και ολόκληρο το 2001. Παράλληλα αναπροσαρμόζονται και τα τέλη αποχέτευσης που καταβάλλουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ. Τα τέλη αποχέτευσης, τα οποία ως σήμερα ήταν ποσοστό 48% επί της αξίας του νερού, αναπροσαρμόζονται στο 52%. Πάντως να σημειωθεί ότι η προηγούμενη αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ είχε γίνει την 1η Ιουλίου 2000. Ειδικότερα, τα νέα αυξημένα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ που θα ισχύσουν από το νέο έτος είναι τα ακόλουθα :

 

Οικιακής χρήσης

  • Για κατανάλωση 0-5 κυβικών μέτρων νερού τον μήνα η τιμή θα είναι: 127,86 δρχ. (0,3752 ευρώ) έναντι 122 δρχ. σήμερα.
  • Για κατανάλωση 5-20 κυβικών μέτρων νερού τον μήνα η τιμή θα είναι: 194 δρχ. (0,5721 ευρώ) έναντι 186 δρχ. σήμερα.
  • Για κατανάλωση 20-27 κυβικών μέτρων νερού τον μήνα η τιμή θα είναι: 563,82 δρχ. (1,6546 ευρώ) έναντι 538 δρχ. σήμερα.
  • Για κατανάλωση 27-35 κυβικών μέτρων νερού τον μήνα η τιμή θα είναι: 790,19 δρχ. (2,3190 ευρώ) έναντι 754 δρχ. σήμερα.
  • Για κατανάλωση άνω των 35 κυβικών μέτρων νερού τον μήνα η τιμή θα είναι: 987,22 δρχ. (2,8972 ευρώ) έναντι 942 δρχ. σήμερα.

 

Βιομηχανικό – επαγγελματικό

  • Ως 1.000 κυβικά μέτρα νερό τον μήνα η τιμή θα είναι: 252,57 δρχ. (0,7412 ευρώ) έναντι 241 δρχ. σήμερα.
  • Άνω των 1.000 κυβικών μέτρων νερού τον μήνα η τιμή θα είναι: 296,58 δρχ. (0,8794 ευρώ) έναντι 283 δρχ. σήμερα.

 

Δημόσιο – Δημοτικό

Το σύνολο της κατανάλωσης προς 300,78 δρχ. ανά κυβικό μέτρο (0,8827 ευρώ), έναντι 287 δρχ. σήμερα.

Το πάγιο τέλος αναπροσαρμόζεται κατά 4,8% και διαμορφώνεται σε 0,52 ευρώ ή 176,06 δρχ. ανά μήνα, έναντι 168 δρχ. που είναι σήμερα.

 


© 2001   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ