ΑΠΟΨΗ:  ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Του Γιώργου Τσακίρη
Άρθρο στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής» της 9/3/2003

 

Τον Ιούλιο του 2001 σε ένα συμπόσιο που διοργάνωσε ο δήμος και η ΔΕΥΑ Πάρου κεντρικό θέμα ήταν η διαχείριση των λιγοστών υδατικών πόρων για τη διατήρηση της ανάπτυξης των Κυκλάδων και γενικότερα του Αιγαίου. Τώρα, μετά από έναν τόσο υγρό χειμώνα όλοι στις Κυκλάδες μετρούν τις ζημιές από τις πλημμύρες και τις έντονες βροχοπτώσεις.

Είναι γεγονός ότι τόσο νερό ελάχιστοι θυμούνται στα νησιά μας. Να σκεφθεί κανείς ότι το ύψος βροχής στην Απείρανθο της Νάξου αυτή τη χρονιά έφθασε στα 1250 χιλιοστά! Η ανάλυση της συχνότητας εμφάνισης τόσο ακραίων γεγονότων δείχνει ότι αυτά συμβαίνουν μια φορά στα 100 ή 200 χρόνια.

Πέρα από τις καταστροφές που είναι ιδιαίτερα μεγάλες, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενίσχυση του υδατικού δυναμικού κάθε νησιού, που αποτελεί βέβαια ξεχωριστή περίπτωση. Γενικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα υπόγεια νερά των νησιών ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ παράκτιοι υπόγειοι υδροφρείς που αντιμετώπιζαν προβλήματα υφαλμύρωσης θα βελτιώσουν την ποιότητα του αντλούμενου νερού και θα μειώσουν τον κίνδυνο υφαλμύρωσης, αν οι αντλήσεις το καλοκαίρι γίνουν με σύνεση. Σημαντικότερη ωφέλεια στα υπόγεια νερά θα έχουν τα νησιά στα οποία έχουν γίνει έργα εμπλουτισμού (φράγματα εμπλουτισμού στον Ξηροπόταμο και στον Τούρλο της Πάρου).

Όσο για τα επιφανειακά νερά, με τέτοια ύψη βροχής, τα επιφανειακά έργα ταμίευσης θα πρέπει να υπερχειλίζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η υπερχείλιση σε τέτοιες ακραίες συνθήκες δεν είναι μόνο ενδεικτικό στοιχείο σωστού σχεδιασμού, αλλά επιβάλλεται να συμβαίνει πολύ συχνά. Το παλιό δόγμα «καμιά σταγόνα στη θάλασσα», ακόμη και στην περίπτωση των άνυδρων νησιών, δεν μπορεί να είναι οδηγός στο σχεδιασμό.

Αντίθετα, αν στις φετινές ακραίες συνθήκες ένα φράγμα ή μια λιμνοδεξαμενή από τις πολλές που υπάρχουν στο Αιγαίο δεν υπερχείλισε, αυτό είναι σημάδι ακραίας υπερδιαστασιολόγησης και αποτυχίας σχεδιασμού. Κάποιος κρατικός φορέας ας κάνει μια αυτοκριτική ή ας ελέγξει εκείνους που σχεδίασαν τα έργα τα οποία και σε αυτές τις ακραίες συνθήκες δεν αποδίδουν.

Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Εργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Ε.Μ.Π.
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Αθήνα.
E-mail: gtsakir@cetral.ntua.gr


© 2002   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ