ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ

Του Γιώργου Τσακίρη
Καθηγητή ΕΜΠ, Διευθυντή του Εργαστηρίου
Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

 

Οι τελευταίες πλημμύρες στον Κηφισό έρχονται να επιβεβαιώσουν επιστήμονες και επιστημονικές ενώσεις που εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των αντιπλημμυρικών έργων που γίνονται στον Κηφισό και σε άλλα ρέματα του Λεκανοπεδίου.

 Τώρα όπως και σε άλλες πλημμύρες οι συσκέψεις των υπουργών και των επιτελών τους καταλήγουν στην υιοθέτηση νέων έργων που απαιτούν πολλά δισεκατομμύρια που πρέπει να βρεθούν για να σωθεί η Αθήνα από τις πλημμύρες.

Για όσους γνωρίζουν την κατάσταση είναι από τώρα γνωστό ότι τα όποια έργα προταθούν θα είναι και αυτά αποσπασματικά και παρά την τοπική βελτίωση σε κάποιες περιοχές οι συνθήκες σε άλλες (και μάλιστα στα κατάντη τμήματα όπως ο Κηφισός) θα γίνουν ακόμη πιο δυσμενείς.

Για να κατανοηθεί αυτό ας σκεφτούμε ένα ανάλογο παράδειγμα από την κυκλοφοριακή τεχνική όπου οι παραπόταμοι του Κηφισού είναι «δρόμοι» που συγκλίνουν στην «κεντρική λεωφόρο» (Κηφισός). Αν βελτιώσουμε την κατάσταση στους παραπόταμους θα πετύχουμε μεγαλύτερες ταχύτητες και στη κεντρική λεωφόρο θα έχουμε μποτιλιάρισμα. Το ίδιο ισχύει και με τα ρέματα και τον κεντρικό τους αποδέκτη / ρέμα που είναι ο Κηφισός.

 Είναι προφανές ότι για την αντιπλημμυρική προστασία της Αθήνας απαιτείται η Σύνταξη ενός Γενικού Σχεδίου που δεν περιλαμβάνει μόνο δαπανηρά έργα αλλά και Διαχειριστικά Μέτρα το κυριότερο από τα οποία είναι και το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

Η σύνταξη του Γενικού Σχεδίου, οι αρμοδιότητες (ποιος κάνει τι;) και ο τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου (μέσα, υποδομή, κλπ.) είναι βασικά στοιχεία ώστε να επιτυγχάνεται η αντιπλημμυρική προστασία κατά την εκδήλωση ακραίων φαινομένων, αλλά και τα προτεινόμενα έργα να συνθέτουν αρμονικά ένα παζλ αλληλοσυμπληρούμενων και όχι αλληλοαναιρούμενων έργων.

Χωρίς την ύπαρξη ενός τέτοιου ολοκληρωμένου γενικού σχεδίου τα έργα θα συνεχίσουν να είναι αναποτελεσματικά, η θέση του υπευθύνου της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας θα φαντάζει ως θέση σε ηλεκτρική καρέκλα και οι κάτοικοι των παραρεμάτιων περιοχών δεν θα μπορούν να κοιμηθούν αν αρχίσει να βρέχει.

Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Εργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Ε.Μ.Π.
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Αθήνα.
E-mail: gtsakir@cetral.ntua.gr© 2002   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ