ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΤΗΝ  Ε.Ε.Δ.Υ.Π.

Ονοματεπώνυμο:
Ειδικότητα:
Απασχόληση:
E-mail:
Πλήρης Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Σχόλια:

                                                                          


Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773 Αθήνα
Τηλ.: 210 772 2700, 210 772 2631 Fax: 210 772 2632
e-mail: water@survey.ntua.gr