Διαβάστε το ηλεκτρονικό 
περιοδικό της ΕΕΔΥΠ
 
"υδροθέματα"

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΔΡΟΘΕΜΑΤΑ

 

EEDYP Logo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

8ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΥΠ

Το 2ο Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ) και της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) που περιλαμβάνει το 12ο Εθνικό Συνέδριο της ΕΥΕ και το 8ο Εθνικό Συνέδριο της ΕΕΔΥΠ, θα διεξαχθεί στην Πάτρα από 11-13 Οκτωβρίου 2012.

 

Πληροφορίες για το Συνέδριο


6ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΥΠ

Το 6ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) θα γίνει στα Χανιά από 13-16 Ιουνίου 2007.

Πληροφορίες για το Συνέδριο βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.eedyp.enveng.tuc.gr/

Πιο κάτω παρουσιάζεται η Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση της ΕΕΔΥΠ καθώς και το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Όλα τα μέλη της ΕΕΔΥΠ καλούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στο κτίριο Αρσενάλι στα Χανιά Κρήτης την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007 και ώρα 16:30. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα στον ίδιο χώρο.

Πέμπτη 14 Ιουνίου
Ώρα: 16:30

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Απολογισμός ΔΣ
2. Προγραμματισμός μελλοντικών δραστηριοτήτων
3. Εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τετάρτη 13 Ιουνίου

19.00

Εγγραφή –Καλωσόρισμα 

Πέμπτη 14 Ιουνίου

8.30-9.00

Εγγραφή

9.00-10.10

Εναρκτήρια Τελετή - Χαιρετισμοί

10.10-10.40

Sustainable Water Services and Sustainable Water Resources over Time Separation or Interaction?

B. Barraqué

10.40-11.10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πρόεδροι:( Θα ανακοινωθούν σύντομα)

11.10-11.30

Eπιπτώσεις της Χωρικής Διακριτοποίησης και του Επιπέδου Βαθμονόμησης στην Κατανεμημένη Υδρολογική Προσομοίωση

Α. Λουκάς, Π. Μήτσιου, Λ. Βασιλειάδης

11.30-11.50

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Υδροδυναμικού Μοντέλου για την Περιβαλλοντική Διαχείριση της Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου Νομού Ηλείας

Ι. Κατσίρης, Γ. Καραντούνιας

11.50-12.10

Προσομοίωση της Απορροής μέσω της Κατάρτισης Συνθετικών Υδρογραφημάτων στην Πειραματική Λεκάνη Απορροής Πικερμίου Αττικής

Ε. Ζέρβα, Ι. Παναγόπουλος, Μ. Μιμίκου

12.10-12.30

Διόδευση Υδρολογικού Κύματος και Εκτίμηση Πλευρικών Εισροών στο Κύριο Υδατόρρευμα της Πειραματικής Λεκάνης Απορροής Πικερμίου Αττικής

Ε. Ζέρβα, Ι. Παναγόπουλος, Μ. Μιμίκου

12.30-12.50

Εκτίμηση Ρυθμού Τήξεως Χιονιού στη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Κοιλιάρη (Ν. Χανίων) και της Εκφόρτισης του Παραγόμενου Ύδατος, με Χρήση GIS και Καρστικού Μοντέλου

Ν. Κουργιαλάς, Γ. Καρατζάς, Ν. Νικολαΐδης

12.50-14.00

ΓΕΥΜΑ

14.00-14.20

Μελέτη Ρηγματωμένου Παράκτιου Υδροφορέα με Χρήση Οριακών Στοιχείων και Γενετικών Αλγορίθμων

Ι. Ν. Κοντός, Χ. Αρχοντάκη, Κ.Λ. Κατσιφαράκης

14.20-14.40

Συγκριτική Εφαρμογή Τύπων Ολικού Φορτίου για τον Υπολογισμό του Δέλτα σε έναν Ταμιευτήρα

Χ. Γιοβανούδης, Β. Χρυσάνθου

14.40-15.00

Τρισδιάστατη Αριθμητική Προσομοίωση της Ανεμογενούς Κυκλοφορίας του Πατραϊκού Κόλπου: Χειμερινή Περίοδος

Ν.Θ. Φουρνιώτης, Γ. Μ. Χορς

15.00-15.20

Μοντελοποίηση των Εκφορτίσεων του Καρστικού Συστήματος των Λευκών Ορέων στην Κρήτη

Φ. Σταμάτη, Ο. Τζωράκη, Ν. Νικολαΐδης, Κ. Βοζινάκης

15.20-15.40

Προσομοίωση της Διακύμανσης της Στάθμης της Λίμνης Βόλβης με Εφαρμογή των Ασαφών Κανόνων

Χ. Τζιμόπουλος, Λ. Μπαλλάς

Παρασκευή 15 Ιουνίου

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πρόεδροι: ( Θα ανακοινωθούν σύντομα)

9.00-9.20

Υδατικό Ισοζύγιο της Υδρολογικής Λεκάνης του Ποταμού Στρυμόνα

Χ. Τζιμόπουλος, Ε.Σ. Γιαννακοπούλου, Ε. Ορφανίδου

9.20-9.40

Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα: Πρώτη Φάση

Ν. Νικολαΐδης, Ο. Τζωράκη, Μ. Ανδριανάκη, Φ. Σταμάτη, Ν. Σκουλικίδης, Ν. Καλογεράκης, Κ. Τσακίρης, Θ. Κουσούρης

9.40-10.00

Υδρολογική Διερεύνηση της Λεκάνης του Ανθεμούντα με Χρήση GIS

Β. Ασχονίτης, Δ. Ζορμπά, Ε. Μπαλτάς

10.00-10.20

Διερεύνηση Λύσεων για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Λεκάνης Απορροής του Ρέματος Ραφήνας

Μ. Κοψιαύτη, Σ. Γιακουμάκης

10.20-10.40

Ροή Κάτω από Θυρόφραγμα σε Μισγάγκεια Μικρής Λεκάνης Απορροής

Ι. Δημητρίου

10.40-11.10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.10-11.30

Ανάλυση των Βροχοπτώσεων και του Ομβροθερμικού Πηλίκου σε 7 Σταθμούς της Κρήτης με Έμφαση στη Διερεύνηση των Τάσεων των Χρονοσειρών

Κ. Πενταράκης

11.30-11.50

Διαχειριστική Στρατηγική της Παράκτιας Ζώνης με Στόχο την Αειφόρο Ανάπτυξη Παράκτιων Περιοχών. Το Ευρωπαϊκό Έργο Beachmed-e

Ε. Κουτάντος, Μ. Καζολέα, Κ. Βάρσος, Ν. A. Καμπάνης

12.10-12.30

Απαιτήσεις Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης της Περιοχής των Πρεσπών - Προσέγγιση με Βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό

Δ. Βαγιωνά, Φ. Γκανούλης, Γ. Μυλόπουλος

12.30-12.50

Επιπτώσεις της Ξηρασίας και των Κλιματικών Αλλαγών στο Επιφανειακό Δυναμικό Παράκτιων Λεκανών Απορροής στη Β. Πελοπόννησο

Γ. Τσακίρης, Δ. Τίγκας, Χ. Βαγγέλης

12.50-14.00

ΓΕΥΜΑ

 

ΡΥΠΑΝΣΗ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πρόεδροι: ( Θα ανακοινωθούν σύντομα)

14.00-14.20

Ελεγχόμενη Φυσική Αποκατάσταση Θρεπτικών στη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Ευρώτα

Μ. Ανδριανάκη, Ο. Τζωράκη, Φ. Σταμάτη, Β. Παπαδουλάκης, Η. Μπερτάχας, Ε. Ψυλλάκη, Ν. Νικολαΐδης

14.20-14.40

Επίδραση του Λόγου Συγκεντρώσεων (ΤΚΝ/BODL) στη Διεργασία Προ-απονιτροποίησης σε Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Χ. Λασπίδου, Α. Τσερδάνη, Α. Λιακόπουλος

14.40-15.00

Εκτίμηση Ανθρωπογενών Πιέσεων και Επιπτώσεις στην Ποιότητα Νερού Παράκτιων Εποχιακών Υγροτόπων

Η. Δημητρίου, Η. Μπερτάχας, Ι. Καραούζας, Ν. Σκουλικίδης

15.00-15.20

Τεχνητοί Υγροβιότοποι Μικρής Κλίμακας για την Επιτόπια Επεξεργασία Οικιακών Λυμάτων

Γ. Δ. Γκίκας, Β. Α. Τσιχριντζής, Ε. Κώττη

15.20-15.40

Διερεύνηση της Ποιότητας των Επιφανειακών Νερών του Ποταμού Κερίτη (Κρήτη): Προσδιορισμός των Περιεχόμενων Διαλυτών Μετάλλων

Μ. Κώττη-Πηλιούρη, Α. Παπαφιλιππάκη, Γ. Σταυρουλάκης

20.30-

ΔΕΙΠΝΟ

Σάββατο 16 Ιουνίου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πρόεδροι: ( Θα ανακοινωθούν σύντομα)

10.00-10.20

Ανάπτυξη Εργαλείου Υπολογισμού και Ανάκτησης Χωρικών Δεδομένων σε Περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την Εκτίμηση Χωρικών Οικονομετρικών Προτύπων

Ζ. Μάλλιος, Α. Παπαγεωργίου, Π. Λατινόπουλος

10.20-10.40

Εφαρμογή της Αρχής «Ο Ρυπαίνων – Πληρώνει» σε Υπόγειους Υδροφορείς υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας

Ν. Θεοδοσίου, Π. Λατινόπουλος, Γ. Καρατζάς, Ε.Α. Μαριά

10.40-11.00

Αποτίμηση Εναλλακτικών Διαχειριστικών Σχεδίων για την Εξοικονόμηση Νερού στον Οικιακό Τομέα με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης

Δ. Βαγιωνά, Ν. Μυλόπουλος, Κ. Κουβαράς

11.00-11.20

Κοινωνικοοικονομικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις στη Διαχείριση της Διασυνοριακής Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Αξιού. Δείκτες Αειφορίας

Ε. Κολοκυθά, Α. Καραμίντζιος, Γ. Μυλόπουλος, Ε. Ελευθεριάδου

11.20-11.40

Χρήση της Μεθόδου Διαχωριστικής Ανάλυσης και Ταξινόμησης για την Εκτίμηση Αξιοπιστίας Δικτύων

Σ. Τσιτσιφλή, Β. Κανακούδης, Ι. Μπακούρος

11.40-12.10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.10-12.30

Νομολογιακές Διαστάσεις της Βιώσιμης Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων

Ε.Α. Μαριά

12.30-12.50

Εξοικονόμηση Νερού στο Γεωθερμικό Κλιματισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου

Μ. Καράγιωργας, I. Γεωργακόπουλος, Γ. Οικονομίδης

12.50-13.10

Οι Επιπτώσεις της Λεκτικής Διατύπωσης στην Προθυμία Χρήσης και Πληρωμής Ανακυκλωμένου Νερού

Α. Μενεγάκη, Ρ. Μέλλον, Α. Βρέντζου, Γ. Κουμάκης, Κ. Τσαγκαράκης

13.10-13.30

Πειραματική Διερύνηση της Αξιοπιστίας Οικιακών Υδρομετρητών

Γ. Στακιάδης, Π. Παπανικολάου

13.50-15.00

ΓΕΥΜΑ

 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

Πρόεδροι: ( Θα ανακοινωθούν σύντομα)

15.00-15.20

Αειφόρες Πρακτικές για την Προστασία Γεωργικών Εκτάσεων από Πλημμύρες

Ε. Αναστασιάδου - Παρθενίου, Ε. Χατζηγιαννάκης, Ι. Χατζησπυρόγλου, Ν. Καλούμενος, Η. Ελευθεροχωρινός

15.20-15.40

Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Αρδευτικού Ταμιευτήρα για την Άρδευση Συγκεκριμένων Εκτάσεων Καλλιεργειών

Π. Ε. Γεωργίου, Δ. Μ. Παπαμιχαήλ

15.40-16.00

Εκτίμηση των Συντελεστών της Σχέσης Μεταξύ της Ηλιοφάνειας και της Ηλιακής Ακτινοβολίας για το Νομό της Φλώρινας

Β. Άμπας, Ε. Μπαλτάς

16.00-16.20

Προσομοίωση του Ισοζυγίου Νερού σε Ορυζώνα με το Μοντέλο GLEAMS

Β. Ζ. Αντωνόπουλος, Β. Γ. Ασχονίτης, Β. Δ. Λίτσκας

16.20-16.40

Ορθολογική Διαχείριση του Νερού στην Γεωργία

Κ. Χαρτζουλάκης, Μ. Μπερτάκη

 


 


© ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ