Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
(Ε.Ε.Δ.Υ.Π.)
Greek Committee for Water Resources Management


           Από τη σύστασή της το Μάρτιο του 1990, η Ε.Ε.Δ.Υ.Π. έχει διεξάγει τέσσερα Εθνικά Συνέδρια και ένα Διεθνές Συνέδριο:

 i) 1° Εθνικό Συνέδριο της Ε.Ε.Δ.Υ.Π.
Kεντρικό θέμα:  "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων"
Νοέμβριος 1992.
 

 ii) 2° Εθνικό Συνέδριο της Ε.Ε.Δ.Υ.Π.
Kεντρικό θέμα: "Ολοκληρωμένες επεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου από τις πλημμύρες"
12-13 Ιανουαρίου 1993  -  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Στην οργάνωση συμμετείχαν το Ε.Μ. Πολυτεχνείο, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 

 iii) 3° Εθνικό Συνέδριο της Ε.Ε.Δ.Υ.Π.
Κεντρικό θέμα: "Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές"
29-31 Μαΐου 1997  -  Σύρος.
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αιγαίου
Στην οργάνωση συμμετείχαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Ε.Μ. Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 

 iv) 4° Εθνικό Συνέδριο της Ε.Ε.Δ.Υ.Π.
Κεντρικό θέμα: "Διαχείριση Υδατικών Πόρων στις ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου"
17-19 Ιουνίου 1999  -  Βόλος.
Υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Στην οργάνωση συμμετείχαν η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, το Εθνικό Δίκτυο Εργαστηρίων για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Νομαρχία Μαγνησίας.
Το Συνέδριο έγινε με την υποστήριξη των αρμόδιων Υπουργείων Ελλάδας και Κύπρου, των Ελληνικών Πανεπιστημίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υδατικών Πόρων (EWRA).
 

v) 5th International Conference
"Water Resources Management in the Era of Transition"
Athens 4 - 8 September2002.
European Water Resources Association (EWRA)
Organised by:  Greek Committee for Water Resources Management (Ε.Ε.Δ.Υ.Π.)
                       National Technical University of Athens
Co-sponsored by:  International Association of Hydraulic Research
 

vi) 5° Εθνικό Συνέδριο της Ε.Ε.Δ.Υ.Π.
Κεντρικό θέμα: "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με βάση τη λεκάνη απορροής"
6-9 Απριλίου 2005  -  Ξάνθη.
Στην οργάνωση συμμετείχαν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών).
 

        Τα πρακτικά των Συνεδρίων διατίθενται από το βιβλιοπωλείο "Παπασωτηρίου" στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και από τη γραμματεία της ΕΕΔΥΠ.

                     

       


© 2005   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ